Haber

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az lise mezunu 294 kişiyi işe alıyor!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde görevlendirilmek ve masrafları özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca lisans mezunları için 2022 KPSS (B) küme KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) küme KPSSP93 puanı ve önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) küme KPSSP93 puanı esas alınarak aşağıdaki başlıklar oluşturulmuştur. Ortaokul mezunları için KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı. Sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

KOTA DAĞILIMI

Lise mezunu:20 Bakıcı, 27 Destek Görevlisi, 135 Temizlik İşçisi, 1 Teknisyen, 2 Diğer Sağlık Çalışanı (Acil Tıp Teknisyeni),

Ön Lisans Mezunu:3 Ofis Çalışanı, 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 23 Sağlık Teknisyeni,

Lisans derecesi:14 Ofis Çalışanı, 42 Hemşire, 1 Veteriner Hekim.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen kurallara uymak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinde yer alan kararların gizli kalması kaydıyla, görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olup muaf veya tecilli olmak.

4. Görevini sürekli yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması.

5. Kararname ile kamu görevinden uzaklaştırılmamak.

6. Başvurunun son günü itibarıyla tercih edilen duruma uygun eğitim seviyesinden mezun olmak, gerekli niteliklere sahip olmak ve belgelemek.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Unsuru’nun (B) bendinde “Bu şekilde istihdam edilenler, sözleşmelerine aykırı davranışları nedeniyle kurumları tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi halinde, fesih tarihinden itibaren sözleşmeyi yenileyemezler” denilmektedir. Hizmet sözleşmesi esaslarına uygun olarak veya sözleşme süresi içinde Başkanlık kararıyla belirlenen istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri halinde.” “Bu durumda sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar.” Kararına uygun niteliklere sahip olmak.

9. Çalıştırılacak üniteye bağlı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışmaya engel olmamak.

10. Üniversitemizin tüm hastanelerinde (öncelikle acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerin çalışıldığı birimlerde, 7/24 kesintisiz hizmet verilmesi zorunluluğu nedeniyle) görev yapacak çalışanların sağlığı, Çağrı üzerine çalışma planlarıyla gece vardiyasında kalın veya gece vardiyasında çalışın. Sosyal veya aile durumu açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır.

11. 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu” kapsamında sözleşme imzalamaya yeterli hak sahibi olan adaylar üzerinde yapılacak arşiv araştırması sonucunda olumlu bulunması.( Asil ve yedek adayların belirlenmesinin ardından yapılacaktır.)

12. Savunma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına ilişkin genel kurallara ek olarak; Herhangi bir hastalığı bulunmamak, c. Açık ve kapalı alanlarda 7/24 saat vardiyalı çalışma konusunda herhangi bir engeli bulunmaması, d. Boyunun erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa olmaması, d. Boy uzunluğunun santimetre ve kilogram cinsinden son iki rakamı arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamalıdır. (Örneğin; boyu 170 cm olan erkek adayın kilosu 70+15’ten fazla olmamalıdır.) =85 ve 70-13=57’den küçük olmamalıdır.) (Örneğin; boyu 160 cm olan kadın adayın kilosu 60+15=75’ten fazla olmamalıdır). (60-13=47’den fazla olmamalıdır)

13. Son başvuru tarihi olan 30/10/2023 tarihi itibariyle en az 35 yaşında olması şartı aranacak adaylarda en az 35 (otuz beş) yaşında olma şartı aranacaktır. (30/10/1988 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)

14. Savunma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev alacak adaylarda son başvuru tarihi olan 30/10/2023 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmaları aranacaktır. (30/10/1993 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)

BAŞVURU YERİ, ŞARTI VE SÜRESİ

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Kariyer Geçidi Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Geçidihttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trinternet adresi aracılığıyla 16/10/2023-30/10/2023Tarihleri ​​arasında alınacaktır.

Başvurular şahsen kabul edilmeyecek olup, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet durumu, sabıka kaydı, askerlik durumu ve kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri üzerinden sağlanacağından başvuru aşamasında adaylardan bu belgeler istenmeyecektir. Söz konusu bilgilerde eksiklik olması durumunda adayların başvuru öncesinde ilgili kurumlara gerekli güncelleme/düzeltme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

DUYURUSUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu